Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete společnosti Grosseto servis s.r.o., se sídlem Muchova 237/15, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 29143373 (dále také jen „Společnost“ nebo “My”), svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/la v souvislosti s přihlášením se k odběru novinek, tj. v  rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, a to k následujícím účelům: Zařazení do evidence kontaktů pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů, informací o našich nových akcích, produktech a službách, nabídek našich produktů nebo služeb apod.) a zasílání těchto obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl/la. Současně nám tak tedy udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl/la.

Poučení:

Poskytnutí těchto Vašich údajů je zcela dobrovolné a není naším smluvním požadavkem.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto souhlasu. Společnost je správcem Vašich osobních údajů.

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto souhlasu nebo na e‑mailové adrese: grosseto@grosseto.cz

Samozřejmě máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Tento Souhlas udělujete na dobu 2 let.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat zasláním jeho odvolání na e‑mailovou adresu: grosseto@grosseto.cz přičemž uvedete minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas nebo proklikem na odkaz v každém obchodním sdělení.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil/la před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, umístěném na našich webových stránkách na adrese https://www.grosseto.cz/gdpr-informace.