Dárkové vouchery

Obchodní podmínky užívání dárkových karet Grosseto

Zakoupením dárkové karty kupující dává svůj souhlas s Obchodními podmínkami užívání dárkových karet společnosti Grosseto servis s.r.o., provozovateli pizzerií Grosseto.
Kartu lze zakoupit v provozovnách Pizzeria Grosseto Dejvice, Pizzeria Grosseto Vinohrady, Pizzeria Grosseto Brumlovka, Pizzeria Grosseto Průhonice.

Dárková karta
Dárkové karty jsou bez zakoupení a předplacení jakékoliv hodnoty bezcenné a jejich počáteční hodnota je nulová. Před zakoupením je neaktivní a je aktivována nejpozději do 24 hod. od zakoupení a nabití zaplacenou hodnotou. Kartu nelze po zakoupení vrátit a hodnotu na kartě nelze směnit za peněžní hotovost. Kartu taktéž není možné v případě ztráty či odcizení blokovat, držiteli nebude v takovémto případě poskytnuta jiná dárková karta či jiná forma náhrady ať již finanční či nefinanční. Ztráta karty nebo neopatrné zacházení s touto kartou napomáhá k jejímu zneužití a spol. Grosseto servis s.r.o. v takovém případě nenese za zneužití odpovědnost. Karta je přenosná, při placení touto kartou není potřeba jakékoliv identifikace vlastníka a není vyžadováno prokázání vlastnictví karty.

Placení kartou
Před placením dárkovou kartou ji předložte obsluhujícímu perosnálu. Po zaplacení obdržíte pokladní účtenku o použití karty s informací o této transakci. Zkontrolujte zda částka a číslo použité karty souhlasí s požadovanou transakcí a číslem Vaší karty. Pokud se některý údaj bude lišit, obraťte se ihned na vedoucího provozovny. Kartu lze využít k nákupu do výše jejího nabití. Pokud celková cena útraty přesahuje tuto hodnotu, můžete k jejímu doplacení použít hotovost nebo bankovní platební kartu. Obsluhující personál může odmítnout platbu dárkovou kartou v případě pochybnosti o její pravosti, v případě viditelného poškození nebo v případě viditelných známek zneužití.
Aktuální zůstatek na kartě je vytištěn na účtence při každé transakci této karty. O zjištění výše zůstatku na kartě můžete požádat personál v kterékoliv restauraci Grosseto či v obchodě Bianco&Rosso Brumlovka.

Hodnota nabití karty
Minimální hodnota nabití karty je 300 Kč, maximální částka je neomezena. Minimální zůstatková hodnota je taktéž neomezena. Kartu lze kdykoliv nabít na jakoukoliv výši. V případě, že s kartou nebude po dobu jednoho roku od jejího založení provedena žádná další platba, zůstatková výše propadá ve prospěch vydavatele a platnost karty automaticky vyprší. Kartu lze následně opět dobít na jakoukoliv částku. Veškeré další poplatky spojené s vydáním a provozem dárkové karty jdou k tíži společnosti Grosseto servis s.r.o., jako vydavatele.

Další informace
Prodej těchto karet jinými osobami než je společnost Grosseto servis s.r.o., a jí zmocněných subjektů je zakázán. Karty lze použít jako osobní či obchodní dar a nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu vydavatele k jakýmkoli marketingovým, reklamním či propagačním aktivitám.

Společnost Grosseto servis s.r.o. si vyhrazuje v případě nutnosti měnit a upravovat tyto Obchodní podmínky. Veškeré změny vstupují v platnost uvěřejněním na internetových stránkách společnosti www.grosseto.cz Tyto Obchodní podmínky byly vydány jako závazný předpis užívání dárkových karet společnosti na území České republiky.