Slevové karty

Všeobecné podmínky a pravidla

Členství vzniká řádným vyplněním položek vstupního dotazníku. Vyplněním a podpisem vstupního dotazníku zákazník souhlasí s  podmínkami a pravidly vydanými provozovatelem.

Za řádně vyplněnou přihlášku je považována ta, která obsahuje tyto pravdivé údaje: jméno, příjmení a platný e-mail. Veškeré takto získané údaje slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele, který se tímto zavazuje, že ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů nebudou poskytnuty třetí osobě.

Majitelem této karty se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým či přechodným pobytem na území ČR, která dovršila věk 18 let.

Na základě takto vyplněné přihlášky je zákazníkovi zdarma vydána slevová karta. Držitel karty by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat provozovatele o změně základních informací přihlášky, o ztrátě či poškození karty.

Obdržením této karty je zákazník oprávněn využívat jejich výhod.
Slevová karta je výhradním vlastnictvím společnosti Grosseto Restaurants s.r.o., která je provozovatelem Grosseto Brumlovka.

Postup při uplatňování slevy

Slevu lze v Grosseto Brumlovka uplatnit pouze u účtů založených v pokladně restaurace až po 13.30 hod. Následně již nelze slevu uplatňovat.

Platí pouze pro pracovní dny, tzn. pondělí - pátek a o víkendech a svátcích je sleva platná po celou otevírací dobu.

Držitel karty upozorní obsluhující personál na skutečnost, že je majitelem karty. Předá ji obsluze a ta při zakládání účtu do pokladny aktivuje slevu, která se vztahuje na všechny položky jídelního a nápojového lístku. Při platbě účtu je sleva již započítána. Slevu nelze využít u jídel s sebou. Sleva 10% se zároveň jako bonus vztahuje na nákup v lahůdkách Bianco&Rosso Brumlovka po celou dobu otevírací dobu obchodu.

V případě ztráty, poškození, či zničení karty je zákazníkovi vydána nová karta na základě vyplnění žádosti o duplicitní kartu. Tato karta je již zpoplatněna částkou 100.- Kč. Původní karta je následně zablokována a pozbývá platnosti.

Společnost Grosseto Restaurants s.r.o. si v případě nutnosti vyhrazují právo měnit a upravovat podmínky a pravidla slevových karet. Slevový program byl připraven s dlouhodobým záměrem, provozovatelé si však vyhrazují právo ukončit tento projekt, držitelé budou na tuto skutečnost upozorněni vývěskou v prostorech restaurace a obchodu lahůdek minimálně 1 kalendářní měsíc předem. Po tomto datu pozbudou karty platnosti.

Ochrana osobních údajů: Informační text o ochraně osobních údajů.