VĚRNOSTNÍ PROGRAM A OBCHODNÍ PODMÍNKY BIANCO&ROSSO

BIANCO&ROSSO - obchody s delikatesami na adresách:

 • Brumlovka, Vyskočilova 2, Praha 4  
 • Květnové náměstí 34, Průhonice

Co vám věrností program nabízí?

Při každém nákupu v některé z našich prodejen Bianco&Rosso po předložení věrnostní karty načte obsluha bonus. Tento bonus se načte v korunách v hodnotě 10 % z ceny každého zakoupeného zboží v prodejnách Bianco&Rosso. Vámi nasbírané body pak můžete použit pro platbu dalších nákupů. Za bonusové body není možné získat hotovost. 

Věrnostní body se nenačítají pro nákup dárkových karet (tzn. nabití dárkové karty). V takovém případě se body načítají až za nákupy, kterou jsou dárkovou kartou placeny. 

Aktuální zůstatek bonusů vám sdělí na požádání obsluha v kterémkoliv obchodě Bianco&Rosso. Zůstatek můžete sledovat i po přihlášení do vašeho zákaznického účtu. 

Jak Věrnostní program Bianco&Rosso funguje?

Kartu vám na požádání vydá obsluha v kterémkoliv obchodě Bianco&Rosso. Při vydání karty obdržíte heslo pro první přihlášení k webovému rozhraní, které si můžete pak ihned změnit. K získání všech jejich výhod je třeba provést jednorázovou registraci v záložce Aktivace karty.

Výhody plynoucí z on-line registrace:

V případě ztráty:

 • možnost blokace karty
 • zachránění zůstatku a převod všech bodů na novou kartu
 • možnost sledování zůstatku bodového konta a historie transakcí

Provozovatelem věrnostního programu Bianco&Rosso jsou společnosti Grosseto Restaurants s.r.o. a Grosseto Průhonice s.r.o. (dále jen společně „Provozovatel“). Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu Bianco&Rosso a výši a formu všech bonusů k němu se vážících. 

Výhody věrnostního programu Bianco&Rosso jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. 

Použití karty

Věrnostní kartu je potřeba mít při nákupu fyzicky u sebe nebo v elektronické podobě (aplikace apod). 

Při platbě bonusem se držiteli karty elektronicky odečte počet bonusů odpovídající hodnotě nákupu. Při platbě nastřádanými bonusovými body se držiteli karty další bonusové body nenačítají. 

Bonus se nenačítá v případě zboží, na které je slevová akce.

V případě technické poruchy platebního terminálu nebo pokladního systému nenese Provozovatel odpovědnost za nefunkčnost systému nebo za prodlevu v načtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok. 

Věrnostní kartu je potřeba použít k nákupu minimálně 1x za 12 měsíců. V opačném případě karta včetně bonusů zaniká. 

Ztráta karty nebo její poškození

Držitel věrnostní karty je povinen bez prodlení oznámit ztrátu či odcizení věrnostní karty Provozovateli na emailovou adresu: grosseto@grosseto.cz.  Ztrátu karty můžete rovněž oznámit obsluze i některém z obchodů Bianco&Rosso. Provozovatel zajistí deaktivaci ztracené či odcizené karty a převod bonusů na novou věrnostní kartu a to pouze v případě, že se jedná o online registrované karty. U neregistrovaných zákazníků nelze převést bonusové body na novou kartu.

Další pravidla věrnostního programu

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů” při registraci, udělujete dobrovolný souhlas společnostem Grosseto Restaurants s.r.o. se sídlem Na Nivách 1054/7, 141 00 Praha 4, IČ: 08706964 a Grosseto Průhonice s.r.o. se sídlem Na Nivách 1054/7, 141 00 Praha 4, IČ: 08706174  s adresou pro doručování Květnové náměstí 11, 252 43 Průhonice (dále jen společně „správce“),  aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje”).
Získá-li k tomu správce výslovný a odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů věrnostního programu pro tyto účely:
zaznamenávání nákupů uživatelů a následné načtení bodů na jejich věrnostní kartu; nabídka bonusů a slev za věrnost; identifikace majitele věrnostní karty v případě její ztráty.
Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu aktivního využívání věrnostního programu (účet a karta se stává neaktivní po 12 měsících nečinnosti, s platností od 1.7.2022).
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď zasláním e-mailu na grosseto@grosseto.cz  nebo posláním dopisu na doručovací adresu společnosti Grosseto Restaurants s.r.o.
Jste oprávněn/a uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím kontaktních údajů:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • vyžádat si o přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:

 • byly získány v rozporu s těmito pravidly
 • byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala)
 • byly získány omylem, technickou chybou systému nebo za stornovaný nákup
 • držitel karty zneužil mechanismus a výhody programu (především tím, že získá body za transakce jiného zákazníka)
 • provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění
 • z jiných vážných důvodů